Safety Management Systeem

Vliegschool Angel Air

Voor de uitvoering van het hiernaast staand beleid is er een Safety Management Systeem document gemaakt. Daarin staan naast de doelen (hoofdstuk 1) en rollen en verantwoordelijkheden (hoofdstuk 2) ook een overzicht van de beschikbare documentatie en waar die te vinden is (hoofdstuk 3), zie hiernaast voor de links naar de betreffende documenten:

In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe meldingen die betrekking hebben op de veiligheid worden behandeld in een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Doel daarvan is niet om een schuldige te zoeken, maar de oorzaak te achterhalen en maatregelen te nemen die de kans op herhaling voorkomt.

Verklaring Angel Air

Safety is a prime consideration at all times within the DTO-045 Sichting St. Angel Air. As the representative of the DTO it is our responsibility to ensure the safety of all our operations and services.

We will ensure that adequate resources and training are provided to manage safety effectively. We encourage all our staff, instructors, students and stakeholders to report safety events or potential hazards however insignificant they may consider them at the time.

We have an open reporting culture that encourages free and frank reporting through a just culture. We strive to achieve:

  • An accident free environment
  • An effective safety management system and continuous improvement
  • Full compliance with the statutory national and international regulations that apply to us.

These objectives are for the benefit of the DTO, its staff, instructors, students and stakeholders. To this end we have a shared responsibility to achieve these aims.

Remember: Safety is everyone's responsibility!


Safety Documents

Hieronder vindt u de diverse documenten die Angel Air hanteert om de vliegveiligheid te waarborgen. Klik op de plaatjes om de documenten te openen.


safety management system
Voorval Incident Formulier
Voorval Hazard Formulier